Vừa mới có lương, nên làm gì để tiền không "chạy ngay đi"?

21/03/2019 1:12:41 SA

Đôi khi, việc thay đổi những thói quen nhỏ sẽ giúp bạn kiểm soát ví tiền dễ dàng hơn.

1

Nên sử dụng tiền mặt thay cho quẹt thẻ khi có thể.

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến