Việt Nam hiện nay có rất nhiều các loại món ăn đặc sản. Đặc sản bạn thích ăn nhất là gì?